Blog

VI Polonijne Spotkania Literacko – Artystyczne

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VI Polonijnych Spotkaniach Literacko – Artystycznych, które będą miały miejsce w Krośnie w dniach 26 – 30 września 2018 roku.

Organizatorami wydarzenia są : Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Założeniem programowym spotkania jest popularyzacja literatury emigracyjnej w Polsce a także promocja literatury polskiej w środowiskach polonijnych. Tematem tegorocznego spotkania będzie „Język polski w literaturze światowej – obecność twórców polskiego pochodzenia w  literaturze”.

W programie Spotkania zaplanowane są :

– konfrontacje twórcze,

– seminaria literackie,

– biesiada poetycka i promocja almanachu poetyckiego

– spotkania z uczniami szkół krośnieńskich

– prezentacje innych form sztuki fotografii, plastyki, malarstwa

– zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

– udział w koncercie „Pasja” ( w ramach Krośnieńskiej Jesieni Muzycznej )

W ramach Spotkań zostanie wydany Almanach, w związku z tym prosimy o przesyłanie na adres anna.jakubik@rckp.krosno.pl   3 utworów poetyckich lub krótkich form prozatorskich do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

Wszystkich chętnych do udziału w Spotkaniach prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszenia do dnia 5 września bieżącego roku.

Zgłoszenie powinno mieć formę maila, zawierać :

– imię i nazwisko, dane kontaktowe – telefon, notę biograficzną zgłaszającego się.

Z wyrazami szacunku.

Anna Jakubik – instruktor odpowiedzialna za koordynację wydarzenia, telefon. 0048 517 085 097

lub 0048 13 43218 98