Polonijne Studium Choreograficzne

Polonijne Studium Choreograficzne

Polonijne Studium Choreograficzne w Rzeszowie działające od roku 1998r. organizowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski, kształci kadrę przyszłych choreografów dla zespołów polonijnych, co daje gwarancję ich rozwoju i wysokiego poziomu artystycznego. Studium jest jedyną formą kompleksowego kształcenia choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych, obejmując swoim zasięgiem środowiska polonijne z 5 kontynentów świata.

Uczestnicy studium są znakomitymi ambasadorami polskiej kultury ludowej, którą kształcąc się w naszym studium mają okazję dokładnie poznać i prezentować na różnych płaszczyznach w swoich krajach zamieszkania. Zespoły prowadzone przez uczestników Studium prezentują polskie tańce, melodie i śpiewy podczas festiwali, koncertów, spotkań w ambasadach i konsulatach przybliżając w ten sposób piękno polskiej kultury mieszkańcom swoich krajów. Stanowi to ważny element reklamy naszej kultury w świecie.