Polonijne Studium Choreograficzne

Informacja dla byłych, aktualnych i przyszłych Słuchaczy
4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego w Rzeszowie

W dniu 21 stycznia 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia prof. Tadeusza Markowskiego, a Uniwersytetem Rzeszowskim, reprezentowanym przez JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko, o współpracy w zakresie realizacji czteroletniego Polonijnego Studium Choreograficznego.

Strona organizacyjna Studium pozostaje w gestii Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zaś proces dydaktyczny przejmuje Uniwersytet Rzeszowski. Pozwoli to absolwentom Studium otrzymać uniwersyteckie dokumenty kwalifikacyjne ukończenia Studium zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i europejskimi standardami kształcenia.

Jednocześnie informujemy, że kadra naukowo-dydaktyczna prowadząca zajęcia pozostaje niezmieniona.

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w sferze dydaktycznej zapewni w obecnej sytuacji niekwestionowaną pozycję Studium, jako jedynej w świecie instytucji kształcącej choreografów polonijnych w dziedzinie polskiego tańca ludowego.

Dofinansowano ze środków Senatu RP.
Patronat Studium – Gmina Miasto Rzeszów