Lato z Polską

W dniach 9.07 – 21.07.2018 r. w Rzeszowie odbył się kurs aktorsko – kulturowy dla młodzieży polonijnej, która przyjechała do nas z Ukrainy i Litwy. W projekcie wzięło udział 25 dzieci wraz ze swoimi opiekunami.

Już pierwszego dnia rozpoczęły się  zajęcia aktorskie – dzieci wspólnie uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych, dzięki którym mogły się lepiej poznać. Każde zajęcia były dla nich nowym doświadczeniem, poznawaniem gry aktorskiej, a także nauki śpiewu. Lekcje te stanowiły szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej, wspomagały wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki, odkrywały uzdolnienia sceniczne młodych aktorów, wczuwania się w rolę i akcję, zdobywali również umiejętności improwizacyjne i naśladowcze. Prowadząca warsztaty stwarzała sytuacje, które pobudzały do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych. Celem warsztatów było przygotowanie – profesjonalnego teledysku w plenerze, oraz wystawienie przedstawienia na zakończenie pobytu.