4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne w Rzeszowie

Rok 1

 

A. Grupa treści podstawowych
Wiedza o tańcu i muzyce
1 Wiadomości o muzyce
2 Ekspresja muzyczno-ruchowa z elementami rytmiki
Wiedza o polskiej kulturze ludowej
3 Śpiew ludowy i narodowy
4 Polski folklor muzyczny
5 Polski strój ludowy
B. Grupa treści kierunkowych
Techniki taneczne
6 Technika wolna
Polskie tańce regionalne i narodowe
7 Tańce przeworskie z metodyką nauczania
8 Tańce krośnieńskie z metodyką nauczania
9 Tańce Krakowiaków Wschodnich z metodyką nauczania
10 Tańce kaszubskie z metodyką nauczania
11 Tańce cieszyńskie z metodyką nauczania
12 Krakowiak z metodyką nauczania
13 Polonez z metodyką nauczania
C. Przedmioty uzupełniające
14 Wybrane zagadnienia z medycyny sportu

Rok 2

 

A. Grupa treści podstawowych
Wiedza o tańcu i muzyce
1 Wiadomości o muzyce
2 Ekspresja muzyczno-ruchowa z elementami rytmiki
Wiedza o polskiej kulturze ludowej
3 Śpiew ludowy i narodowy
B. Grupa treści kierunkowych
4 Kompozycja tańca
5 Metodyka pracy z zespołem tanecznym
Techniki taneczne
6 Technika charakterystyczna
Polskie tańce regionalne i narodowe
7 Tańce kujawskie z metodyką nauczania
8 Tańce Lachów Sądeckich z metodyką nauczania
9 Tańce Skalnego Podhala z metodyką nauczania
10 Tańce kurpiowskie z metodyką nauczania
11 Tańce łowickie z metodyką nauczania
12 Mazur z metodyką nauczania
13 Tańce i zabawy dla dzieci

Rok 3

 

A. Grupa treści podstawowych
Wiedza o tańcu i muzyce
Wiedza o polskiej kulturze ludowej
1 Obrzędy i zwyczaje polskie
2 Śpiew ludowy i narodowy
3 Wybrane zagadnienia z etnografii i polskiej kultury ludowej
B. Grupa treści kierunkowych
4 Kompozycja tańca
5 Reżyseria widowisk tanecznych
Techniki taneczne
6 Technika tańca klasycznego
Polskie tańce regionalne i narodowe
7 Tańce okolic Rzeszowa z metodyką nauczania
8 Tańce Warmii z metodyką nauczania
9 Tańce Beskidu Śląsk. i Górn. Śląska z metodyką nauczania
10 Tańce Górali Żywieckich z metodyką nauczania
11 Tańce lubelskie z metodyką nauczania
12 Tańce podlaskie z metodyką nauczania
13 Kujawiak z metodyką nauczania
14 Oberek z metodyką nauczania

Rok 4

 

A. Grupa treści podstawowych
Wiedza o tańcu i muzyce
1 Historia tańca i baletu
Wiedza o polskiej kulturze ludowej
2 Obrzędy i zwyczaje polskie
3 Śpiew ludowy i narodowy
4 Wybrane zagadnienia z etnografii i polskiej kultury ludowej
B. Grupa treści kierunkowych
Techniki taneczne
5 Technika tańca klasycznego
Polskie tańce regionalne i narodowe
6 Tańce lubartowskie z metodyką nauczania
7 Tańce opoczyńskie z metodyką nauczania
8 Tańce spiskie z metodyką nauczania
C. Przedmioty uzupełniające
D. Blok seminaryjny
9 Seminarium dyplomowe
10 Konsultacja muzyczna prac dyplomowych
11 Repetycja tańców narodowych: kujawiak, oberek
12 Repetycja tańców narodowych: polonez, mazur, krakowiak
13 Repetycja wybranych tańców regionalnych