dom polonii historia

Historia “Domu Polonii”

Działający w Rzeszowie od 1992 r. „DOM POLONII” mieści się w jednej z piękniejszych otaczających Rynek, zabytkowej, XVII wiecznej, kamienicy mieszczańskiej – odremontowanej dla potrzeb Rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jako miejsce spotkań przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy, przyjeżdżających tu nie tylko z okazji znanych szeroko w świecie imprez, stał się znaczącym – w tym regionie Polski – ośrodkiem kultury. Ma on znaczenie nie tylko dla polonijnych gości, ale też dla mieszkańców miasta i województwa podkarpackiego, którzy mogą się tu zapoznać z życiem, działalnością i dorobkiem swych, żyjących na obczyźnie, rodaków. Kontakty te znakomicie wiążą Polonię z Macierzą, owocując później często indywidualnymi związkami w różnych dziedzinach życia.

Dom Polonii jest przede wszystkim bazą i zapleczem organizacyjno – administracyjnym dla działań miejscowego Oddziału Stowarzyszenia. Rozwija też różnorodne formy własnej działalności. Są to m inn.:

– Klub „Polonus,” zrzeszający, studiującą w miejscowych uczelniach, młodzież polonijną.

– Wyjazdy studyjne grup polonijnych w różne rejony Polski oraz polskich do ośrodków polonijnych na Ukrainie i Litwie.

– Kursy i szkolenia, nie tylko z dziedziny kultury, oświaty i turystyki, ale także np. staże dla lekarzy.

– Konferencje, zjazdy i spotkania dyskusyjne.

– Wystawy polonijnych i polskich twórców.

Szczególne znaczenie przypisuje się istniejącemu w Domu Polonii – Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego, w którym zgromadzono już bogate zbiory dokumentów, zdjęć i filmów, stanowiących bogate źródło wiedzy o aktywności naszych rodaków.

Działalności Domu Polonii sprzyja dobra, własna baza, na którą składają się sale konferencyjne, galeria, sale klubowe i pokoje gościnne, a także doświadczona kadra, współpracująca na co dzień z instytucjami kultury, uczelniami, samorządami lokalnymi i organizacjami. Od początku Domem Polonii kieruje Mariusz Grudzień – wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”