zarząd

Mariusz Grudzień – Prezes

Lesław Wais – Wiceprezes

Roman Dec – Skarbnik

prof. Andrzej Bonusiak – Członek Zarządu

Mirosław Sałak – Członek Zarządu