Blog

Festiwal 2017

XVII  ŚWIATOWY  FESTIWAL  POLONIJNYCH  ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH RZESZÓW – 2017

Szanowni Państwo,

XVII  ŚFPZF  planujemy zorganizować w dniach od 19 lipca do 26 lipca 2017r.

Dla chętnych zespołów planujemy zorganizować zgrupowania przedfestiwalowe w miastach
i gminach woj. podkarpackiego.  Zgrupowania odbywałyby się od 15 lipca do 19 lipca 2017r.