informacje dla kandydatów

Wstępne informacje

 1. Termin  i miejsce  :  5 do 24 lipca 2020 roku   –  Rzeszów
 2.  Wiek  uczestników : ukończone  18 lat   (w roku  kalendarzowym).
 3. Zaświadczenie  lekarskie o zdolności do zwiększonego  wysiłku  fizycznego (wszystkie roczniki Studium)
 4. Minimum  5 – letni  staż pracy  z  zespołem  lub jako tancerz w zespole  polonijnym.
 5. O przyjęciu na  studium decyduje:
  – termin i kolejność  zgłoszeń
  – kwalifikacje  i doświadczenie  taneczne  i muzyczne
  – ilość zgłoszonych osób z danego  kraju
 6. Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym  w  języku polskim oraz własnoręcznie i czytelnie podpisane.
 7. Przyjęcie na kurs  rozpatruje  komisja  kwalifikacyjna
 8. Przyjęcia na II, III i IV rok Studium trwają do 15.04. 2020r., na rok I do 30.04. 2020r.
 9. Przyjazd osoby zakwalifikowanej może nastąpić po otrzymaniu pisma potwierdzającego  przyjęcie.
 10. Zajęcia rozpoczynają się  6 lipca 2020r. o godz. 8.00 rano. Obecność obowiązkowa.

Należy zabrać ze sobą strój i obuwie  do ćwiczeń  oraz materiały do notowania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pliki do pobrania:

Roczny kurs dokształcający

Uniwersytet Rzeszowski oraz Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie zapraszają na roczny kurs dokształcający dla Polonii o specjalności: taniec ludowy.

edycja: lipiec 2020 r.

Program kształcenia kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne przy 14 punktach ECTS i zawiera przedmioty nieobjęte planem nauczania 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego:

 • tańce z 9 regionów etnograficznych Polski z metodyką nauczania:

tańce Mieszczan Żywieckich, tańce orawskie, tańce sieradzkie, tańce biłgorajskie, tańce opolskie, tańce lasowiackie oraz tańce regionu Wielkopolski (Wielkopolska Zachodnia, tańce szamotulskie, tańce biskupiańskie);

 • mazur – formy zespołowe;

 • polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej;

 • metodyka pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do absolwentów 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego. Mogą w nim także uczestniczyć osoby niezwiązane ze Studium.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane przez Uniwersytet Rzeszowski.

W związku z przewidywanym dofinansowaniem (50%), koszt uczestnictwa w kursie (dydaktyka, zakwaterowanie i wyżywienie) wyniesie 1,700 pln na osobę.

Kurs realizowany będzie w czasie XXII edycji 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego. Czas trwania kursu: 14 dni. Termin: 9 lipiec-23 lipiec 2020 r.

W związku z limitem osób (20 słuchaczy), obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariatu
Dyrektora 4-letniego Polonijnego Studium Choreogaficznego mgr Romualda Kalinowskiego:
msko@ur.edu.pl

Uczestnictwo w takim kształceniu stanowi możliwość uzupełnienia swojej wiedzy oraz zapoznania się z aktualnymi trendami w polskim folkorze. Pozyskane wiadomości będą doskonałą inspiracją do poszukiwań nowych środków wyrazu artystycznego w scenicznej prezentacji polskiego folkloru w kręgach polonijnych na całym świecie.

Serdecznie zapraszamy!

Romuald Kalinowski
Dyrektor
4-letniego Polonijnego
Studium Choreograficznego

Nabory trwają do 10 marca 2020 r. 

Pliki do pobrania