informacje dla kandydatów

Wstępne informacje

 1. Termin  i miejsce  : 25 czerwca – 14 lipca 2023r   –  Rzeszów
 2.  Wiek  uczestników : ukończone  18 lat   (w roku  kalendarzowym).
 3. Zaświadczenie  lekarskie o zdolności do zwiększonego  wysiłku  fizycznego (wszystkie roczniki Studium)
 4. Minimum  5 – letni  staż pracy  z  zespołem  lub jako tancerz w zespole  polonijnym.
 5. O przyjęciu na  studium decyduje:
  – termin i kolejność  zgłoszeń
  – kwalifikacje  i doświadczenie  taneczne  i muzyczne
  – ilość zgłoszonych osób z danego  kraju
 6. Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym  w  języku polskim oraz własnoręcznie i czytelnie podpisane.
 7. Przyjęcie na kurs  rozpatruje  komisja  kwalifikacyjna
 8. Przyjęcia na I II, III i IV rok Studium trwają do 30.04. 2023r.,
 9. Przyjazd osoby zakwalifikowanej może nastąpić po otrzymaniu pisma potwierdzającego  przyjęcie.
 10. Zajęcia rozpoczynają się  26 czerwca 2023r. o godz. 8.00 rano. Obecność obowiązkowa.

Należy zabrać ze sobą strój i obuwie  do ćwiczeń  oraz materiały do notowania.

Pliki do pobrania: