Blog

XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

2022 jest rokiem organizacji kolejnej edycji Polonijnego Festiwalu w Rzeszowie, zatem Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” planuje zorganizowanie XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w dniach 14 – 20 lipca 2022r.

Jest to informacja wstępna, nie są bowiem jeszcze znane ostateczne zasady związane z pandemią oraz sposobami dofinansowania dużych imprez polonijnych.

Zainteresowane Zespoły prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji udziału w Festiwalu na adres wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl.

Prezes
Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”

Mariusz Grudzień