Blog

XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych ,,Rzeszów 2022”

Zapraszamy do udziału
w XIX  Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych ,,Rzeszów 2022”
14 – 19  lipca 2022 r.

W 2019 roku podsumowaliśmy 50-lecie światowych festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie, które stały się największą imprezą polonijną, prezentującą aktywność artystyczną Polonii i Polaków poza granicami kraju.

W bieżącym – 2022 roku – przypada nowe otwarcie tej imprezy, którą chcemy uczcić kolejnym już,  XIX Festiwalem. Przypada on jednak na bardzo trudny czas, kiedy reguły dyktuje szerząca się pandemia koronawirusa, z powodu której wszystko jest do końca niepewne, a nasze działania szczególnie utrudnione. Chcemy jednak utrzymać ciągłość tej imprezy, tak przecież ważnej zarówno dla wielu środowisk polonijnych, jak i dla Rzeszowa oraz polskiej publiczności.

Naszym priorytetem jednak, obok spraw artystycznych,  będzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników Festiwalu i publiczności. Dlatego też zakładamy jego organizację z mniejszą niż dotąd liczbą zespołów i uczestników. W związku z tym zastrzegamy sobie wyłączne prawo kwalifikacji zespołów na Festiwal, których ostateczna liczba i skład zależeć będzie od nadesłanych zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia organizacyjne skracamy też czas trwania Festiwalu. By uwzględnić dynamicznie zmieniające się uwarunkowania organizacji imprez masowych, skracamy również terminy zgłoszeń i nadsyłania niezbędnych materiałów. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany – z przyczyn od nas niezależnych –  zasad organizacyjnych w trakcie  przygotowań i organizacji imprezy.

Zapraszając polonijne zespoły do udziału w Festiwalu, przedstawiamy jego założenia programowo-organizacyjne.

Oczekując Państwa w Rzeszowie, prosimy o terminowe nadsyłanie kart zgłoszenia oraz  niezbędnych materiałów.

Mariusz Grudzień
Dyrektor  Festiwalu
Prezes Rzeszowskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Do pobrania:
Karta zgłoszenia pdf