Blog

Wieczór autorski

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej UR

Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA

zapraszają na

WIECZÓR AUTORSKI

ANDRZEJA BUSZY

3 listopada 2016, godz. 18.00

Rzeszów, sala konferencyjna Domu Polonii, Rynek 19, I piętro

Spotkanie towarzyszy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Jesteśmy wszędzie i nigdzie”.
Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy