Blog

Spotkanie Noworoczne

W dniu 28 lutego w Domu Polonii siedzibie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” odbyło się Spotkanie Noworoczne.

 W spotkaniu uczestniczyły zarówno władze Stowarzyszenia jek też Przyjaciele Wspólnoty, przedstawiciele władz samorządowych.