Blog

Sławomir Mazurkiewicz

Z wielkim smutkiem żegnamy Sławomira Mazurkiewicza, wspaniałego choreografa, wieloletniego wykładowcę Polonijnego Studium Choreograficznego w Rzeszowie. Byłeś Wspaniałym Człowiekiem i Kolegą o wielkim sercu, Twoje pozytywne nastawienie i humor wprowadzały pozytywną atmosferę w chwilach zwątpienia. Takim pozostaniesz w sercach Twoich studentów, choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych oraz uczestników Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
W tym bardzo trudnym czasie łączymy się w żalu z rodzina i bliskimi.