Blog

prof. Leszek Mazepa

Z głębokim żalem żegnamy prof. Leszka Mazepę, założyciela i pierwszego Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a następnie od 1991 roku jego honorowego Prezesa.

Prof. Leszek Mazepa jako gorliwy patriota i społecznik, aktywny naukowiec swoją wszechstronną działalnością w ogromnym stopniu przyczynił się do wskrzeszenia i krzewienia polskości na terenie Lwowa i ziemi lwowskiej. Jego naukowa działalność sprzyjała i sprzyja zarówno popularyzacji i upowszechnieniu kultury polskiej, jak i eksponowaniu osiągnięć Polaków na tamtym terenie, wszak pamięć o polskich dokonaniach była przez lata celowo zacierana, przemilczana lub fałszowana. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień. W 1989 r. otrzymał Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2003 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. W tym samym roku profesorowi L. Mazepie przyznano Medal „Meritum Patriae” („Zasłużony Ojczyźnie”) Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W 2004 r. został laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa. W 2008 r. odznaczono go honorowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, a w 2009 r. otrzymał Dyplom Honorowy Prezydenta Ukrainy. W 2010 roku uhonorowano go Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.