Blog

Polonijne Studium Choreogtraficzne

Zapraszamy do udziału  w Polonijnym Studium Choreograficznym
26 czerwca – 15  lipca 2022r.

W 2019 roku mieliśmy okazję po raz ostatni spotkać się w Rzeszowie w ramach Polonijnego Studium Choreograficznego, jednocześnie świętując 20-tą jego edycję. Niestety pandemia covid-19 spowodowała konieczność zawieszenia działalności Studium na dwa lata.

W bieżącym – 2022 roku – liczymy na nowe otwarcie edycji. Przypada ona na bardzo trudny czas, kiedy reguły dyktuje szerząca się pandemia koronawirusa, z powodu której wszystko jest do końca niepewne, a nasze działania szczególnie utrudnione. Chcemy utrzymać ciągłość Studium, tak przecież ważnego zarówno dla wielu środowisk polonijnych, jak i dla Rzeszowa oraz przyszłej polonijnej i polskiej publiczności.

Naszym priorytetem obok spraw związanych ze szkoleniem artystycznym,  jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników i kadry.

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań by proces dydaktyczny a także wszelkie działania organizacyjne typowe dla każdej edycji Studium (koncert powitalny, wyjazdy w teren, uroczyste zakończenie z wręczeniem dyplomów dla IV roku i inne) były realizowane podobnie jak w poprzednich latach sprawnie i bez zastrzeżeń.

Wyrażamy nadzieję, że obecna edycja odbędzie się i spełni oczekiwania Kierownictwa Studium, kadry dydaktycznej oraz uczestników.

Romuald Kalinowski
Dyrektor
Polonijnego Studium Choreograficznego