Polonijne Studium Choreograficzne – karty zgłoszenia

Polonijne Studium Choreograficzne

INFORMACJE  I   WARUNKI  PRZYJĘCIA

 1. Termin i miejsce  :  7 – 26 lipca 2024 roku   –  Rzeszów
 2. Wiek  uczestników : ukończone  18 lat   (w roku  kalendarzowym). Jeśli uczestnik do dnia rozpoczęcia Studium  nie ukończył  osiemnastu lat  wymagana jest  pisemna  zgoda  rodziców na  udział  w studium.
 3. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do zwiększonego  wysiłku  fizycznego (wszystkie roczniki Studium)
 4. Minimum 5 – letni  staż pracy  z  zespołem  lub jako tancerz w zespole
 5. Liczba przyjęć  na I rok  studium  jest  ograniczona
 6. O przyjęciu na studium decyduje:
  – termin i kolejność  zgłoszeń
  – kwalifikacje  i doświadczenie  taneczne  i muzyczne
  – ilość zgłoszonych osób z danego  kraju
 7. Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym w  języku polskim oraz własnoręcznie i czytelnie podpisane.
 8. Przyjęcie na kurs rozpatruje  komisja  kwalifikacyjna
 9. Przyjęcia na Studium trwają do 14 czerwca br.
 10. Przyjazd osoby zakwalifikowanej może nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia od Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
 11. Zajęcia rozpoczynają się 08.07.2024r. Obecność obowiązkowa.

Należy zabrać ze sobą strój i obuwie  do ćwiczeń  oraz materiały do notowania.

 

PSCH 2024 _KARTA _I_ROK__

_PSCH 2024 _KARTA _I_ROK__

_PSCH 2024 -KARTA -kontynuacja_

_PSCH 2024 -KARTA -kontynuacja_