Blog

Polonijne Studium Choreograficzne

Szanowni Państwo,

Słuchacze 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego,

z przykrością pragniemy Państwa poinformować, że planowana przez nas tegoroczna edycja Studium w formie online, pomimo naszych wszelkich starań, nie będzie mogła być zrealizowana.

Głównym powodem jest ciągle niestabilna sytuacja w kraju i świecie związana z epidemią Covid-19 co bezpośrednio przekłada się na ogromne problemy z uzyskaniem finansowania projektów, nie związanych bezpośrednio z walką z pandemią, czyli min. w dziedzinie kultury.

Zorganizowanie studium w bieżącej sytuacji wiąże się z ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, generuje bardzo wysokie koszty, na które do dnia dzisiejszego nie mamy pokrycia finansowego.

Mając na uwadze fakt, że od wielu lat Studium jest jedyną w świecie formą kształcenia choreografów zespołów polonijnych prowadzoną na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, forma kontaktu bezpośredniego jest w naszym przypadku najlepszym sposobem przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Wierzymy, że w przyszłym roku, powrócimy w pełnym wymiarze do tradycyjnej formy zajęć, jak również do bogatej oprawy artystycznej Studium – koncert powitalny, koncert finałowy, publiczne prezentacje prac dyplomowych i imprezy towarzyszące.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, optymizmu i cierpliwości aby przetrwać ten trudny czas.

Głowa do góry !