Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – Formą aktywności kulturalnej środowisk Polonijnych, ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polaki

Komunikat

Nawiązując do wcześniejszej informacji, dotyczącej przeniesienia terminu XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych na 12-18 lipca 2023 roku, Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” informuje, że w ramach kontynuacji działań festiwalowych, w dniach 17-21 listopada 2022 odbędzie się w Rzeszowie konferencja na temat roli festiwali folklorystycznych i innych form polonijnej aktywności kulturalnej w kształtowaniu i promocji wizerunku Polski, Podkarpacia i Rzeszowa.

Konferencja ma mieć charakter teoretyczno-praktyczny. Organizatorzy zakładają, że działalność środowisk polonijnych kultywująca i promująca kulturę polską będzie przybliżona zarówno z punktu widzenia bezpośrednich jej wykonawców (praktyka) jak i osób zajmujących się jej badaniem (teoria). Profil konferencji pomyślanio tak by podkreślić rolę  Rzeszowa i Podkarpacia w tych działaniach.
Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, co umożliwi bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniu zainteresowanym ze wszystkich stron świata.
Do stacjonarnego lub zdalnego udziału w konferencji zapraszamy:
– naukowców zajmujących  się tematyką polonijną,
– przedstawicieli organizacji polonijnych,
– przedstawicieli  polonijnych zespołów folklorystycznych,
– dyrektorów Domów Polskich za granicą,
– innych przedstawicieli polonijnego życia kulturalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy zgłaszanie się na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 21 października 2022 roku na adres: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl, mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl, (liczba osób uczestniczących stacjonarnie ograniczona, o udziale organizatorzy poinformują do dnia 25.10.2022).

Materiały pokonferencyjne zamierzamy wydać w formie książkowej. Dlatego też prosimy osoby zamierzające wygłosić na konferencji referat lub informację o formach promocji Polski poprzez działalność artystyczną i kulturalną w swoim środowisku o przesłanie swego wystąpienia na piśmie w terminie do 30 października 2022r. na adres wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl.

O nadsyłanie informacji o swej działalności prosimy także inne organizacje, instytucje i osoby prywatne zajmujące się za granicą promocją kultury polskiej, które chciałyby aby informacje te także znalazły się się w planowanym przez nas wydawnictwie.

 

W załączeniu do pobrania:
– ramowy program konferencji
– karta zgłoszenia

Mariusz Grudzień
Wiceprezes
Rzeszowskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM

 

Mniejszość polska na Ukrainie w walce o demokratyczną, wolną i jednolitą ojczyznę.

Celem zadania jest opracowanie materiałów źródłowych, które będą bazą do promowania wiedzy na temat zaangażowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Ukrainie w działania prodemokratyczne w tym państwie oraz w walce o jej granice. Działania realizowane w ramach projektu mają popularyzować wiedzę o w/w tematyce oraz wzmacniać poczucie własnej wartości środowiska polskiego oraz poprawić jej odbiór przez współmieszkańców [Ukraińców].

 

 

W ostatnich tygodniach członkowie rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uczestniczyli w szeregu wydarzeń w ramach, których promowali rezultaty realizowanego przez oddział projektu finansowanego przez KPRM – Mniejszość polska na Ukrainie w walce o demokratyczną, wolną i jednolitą ojczyznę.

Omawiany projekt był między innymi prezentowany na dwóch najważniejszych polonijnych wydarzeniach naukowych mających miejsce w tym roku, a to w Toruniu na II Zjeździe Badaczy Polonii, w dniach 24-26 listopada 2022 oraz w Krakowie, na IV Kongresie Polonijnych Badaczy Dziejów Polski, który odbył się w dniach 19-22 października 2022.

Niezależnie od promowania rezultatów projektu w środowisku naukowym wykonawcy projektu podjęli również działania popularyzatorskie wśród szerokiego odbiorcy, a to młodzieży szkół licealnych. Udało się spotkać z uczniami Tarnowskich szkół średnich przy okazji otwarcia wystawy przygotowanej w ramach realizacji omawianego zadania, a w Rzeszowie w ramach organizowanego przez Instytut Historii „Dnia Ukraińskiego”. Cieszymy się, że nasze działania spotkały się z tak żywym zainteresowaniem odbiorcy.

 

 

II Zjazd Badaczy Polonii, Toruń 24-26 listopada 2022. Obrady plenarne.

II Zjazd Badaczy Polonii, Toruń 24-26 listopada 2022. Obrady w sekcji „Badania Polonii Współczesnej”

 

Kraków 19-22 października 2022. IV Kongres Polonijnych Badaczy Polski. Obrady plenarne i sekcja Projekty KPRM.

POKOJE GOŚCINNE, SALE KONFERENCYJNE W RZESZOWIE

SALE KONFERENCYJNE
Oferujemy Państwu do dyspozycji 2 sale konferencyjne, "Dużą" i "Małą". Pierwsza z nich pomieścić może do 100 osób, druga 20 osób.
POKOJE GOŚCINNE
Osobom w podróży oferujemy pokoje gościnne. Do dyspozycji naszych gości mamy dwa apartamenty i dwa pokoje noclegowe.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

AKTUALNOŚCI - BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NASI PARTNERZY