Blog

Odeszła Emilia Chmielowa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 kwietnia 2021r. Emilii Chmielowej – Prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Odeszła osoba wielce zasłużona dla środowisk polskich na Wschodzie.

W imieniu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz bliskim. Pani Prezes Emilia Chmielowa pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Prezes
Mariusz Grudzień