Blog

Leonard Pierce

Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Leonard Pierce, tancerza, członka zarządu oraz wieloletniego Prezesa Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca “Krakowiak” z Bostonu. Zespołu, który uczestniczył w I Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w 1969r.