Blog

FORUM POLONIJNYCH PRZEDSTAWICIELI KULTURY I RUCHU ARTYSTYCZNEGO 2020 “WSPÓLNOTA WARTOŚCI” – ZAKOŃCZONE

Wczoraj w Pułtusku zakończyło się dwudniowe Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego zorganizowane przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w Domu POLONII na Zamku w Pułtusku.

Forum miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o kondycję polonijnej kultury wysokiej, popularnej i tradycyjnej w krajach osiedlenia Polaków na całym świecie – oraz określenie jej roli i znaczenia w życiu Polonii w ich nowych ojczyznach w XXI wieku.

Tematem obrad była także rola kultury i jej wybitnych przedstawicieli w promocji Polski za granicą i budowaniu jej pozytywnego wizerunku w świecie.

W trakcie Forum otwarto wystawę rzeźb Michała Jackowskiego – wybitnego polskiego rzeźbiarza młodego pokolenia, którego dzieła – o najwyższym poziomie artystycznym, prezentowane już w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, będąc żywym świadectwem ważnej pozycji polskiej sztuki nowoczesnej w krwioobiegu sztuki światowej w XXI wieku.

Na żywo, w Zamku w Pułtuskim oraz poprzez łącza on-line, w Forum wzięli udział uczestnicy/paneliści ze wszystkich kontynentów:

 • Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” -Polska,
 • Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Szwecja
 • Teresa Berezowski – Przewodnicząca Rady Polonii Świata – Kanada
 • Dorota Janiszewska-Jakubiak – POLONIKA, Polska
 • Wojciech Sobczyński – Wielka Brytania, Londyn
 • Jan de Weryha Wysoczański – Niemcy
 • Robert Bluj – Litwa, Wilno
 • Małgorzata Płochotnik – Ukraina, Odessa
 • Jan Wolski – Szwajcaria, Rapperswill
 • Iwona, Maksymilian, Mikolaj Frach – Islandia
 • Artur Stala – Niemcy, Frankfurt an Main
 • Grzegorz Dziedzic – USA, Chicago
 • Marek Weiss – Australia, Sydney
 • Daniel Pogorzelski – USA, Chicago
 • Joanna Sokołowska-Gwizdka – USA, Austin
 • Katarzyna Szrodt – Kanada, Toronto
 • Andre Hamerski – Brazylia, Porto Alegre
 • Andre Kolo-Kołodziej – USA, Los Angeles
 • Bogumiła Zongołłowicz – Australia, Melbourne
 • Ewa Bobrowska – Francja, Paryż
 • Misia Jamiński – USA, Chicago
 • Mirosław Burzyński – Niemcy – Oppenheim
 • Wioletta Leonowicz – Litwa, Wilno
 • Ewa Skoczylas – Szwajcaria, Wintertchur
 • Ilona Petrenko – Rosja, Kaliningrad
 • Jan Zyder – Czechy – Sucha Góra
 • Malgorzata Kwiatkowska – Australia
 • Arnold Pawlina – Szwajcaria

Forum prowadzili:

PROF. ZW. DR HAB. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ

specjalista w dziedzinie sztuki polskiej na emigracji, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK;

MGR MARIUSZ GRUDZIEŃ

Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

Nagrania z obrad Forum dostępne są w portalu internetowym Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” – z dwóch perspektyw – uczestnika bezpośredniego na łączach internetowych oraz transmisji w mediach społecznościowych, która miała formę dualną – rejestrowała obraz z sali obrad w Domu Polonii w Pułtusku oraz przekaz internetowy uczestników on-line.