Blog

FORUM POLONIJNYCH PRZEDSTAWICIELI KULTURY I RUCHU ARTYSTYCZNEGO

FORUM POLONIJNYCH PRZEDSTAWICIELI KULTURY I RUCHU ARTYSTYCZNEGOPOLSKA

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” zaprasza na Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego, które odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2020 roku w Domu POLONII w Pułtusku.

Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o kondycję polonijnej kultury wysokiej, popularnej i tradycyjnej w krajach osiedlenia Polaków na całym świecie – oraz określenie jej roli i znaczenia w życiu Polonii w ich nowych ojczyznach w XXI wieku.

UCZESTNICY I PRELEGENCI

Uczestnicy Forum przedyskutują znaczenie polonijnych instytucji kultury i ruchów artystycznych w utrwalaniu i pobudzaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków zamieszkałych poza granicami Polski, ale identyfikujących się ze swoją Ojczyzną.

Zaproszeni prelegenci/paneliści podejmą się również określeniu roli mediów i szkół polonijnych w promocji polskiej kultury w środowiskach polonijnych za granicą – w krajach europejskich, w obu Amerykach oraz w Australii.

TEMATY

Tematem obrad będzie także rola kultury i jej wybitnych przedstawicieli w promocji Polski za granicą i budowaniu jej pozytywnego wizerunku w świecie.

W trakcie Forum zostanie otwarta wystawa rzeźb Michała Jackowskiego – wybitnego polskiego rzeźbiarza młodego pokolenia, którego dzieła – o najwyższym poziomie artystycznym, prezentowane były już w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, będąc żywym świadectwem ważnej pozycji polskiej sztuki nowoczesnej w krwioobiegu sztuki światowej w XXI wieku.

Na żywo, w Zamku w Pułtuskim oraz poprzez łącza on-line, w Forum weźmie udział ponad 20 uczestników/panelistów ze wszystkich kontynentów.

FORUM POPROWADZĄ:

PROF. ZW. DR HAB. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ

specjalista w dziedzinie sztuki polskiej na emigracji, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK;

MGR MARIUSZ GRUDZIEŃ

Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

 

LINKI:

“Stowarzyszenie Wspólnota Polska” (wspolnotapolska.org.pl)

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ.