Blog

Festiwal – zgłoszenia

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń Zespołów chcących wziąć udział w Jubileuszowym XVIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Chęć przyjazdu do Rzeszowa zadeklarowało ponad 40 Zespołów z 11 krajów.