Blog

Festiwal Rzeszów

Polonijne Zespoły Folklorystyczne,
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” informuje, że po licznych konsultacjach z zespołami zainteresowanymi polonijnym festiwalem folklorystycznym w Rzeszowie – uwzględniając ich obawy związane z sytuacją epidemiologiczną na różnych kontynentach oraz wysiłkiem Polaków, w tym i mieszkańców Rzeszowa, udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy – podjęta została decyzja o przeniesieniu XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych na rok 2023 i zorganizowaniu go w bardziej sprzyjających okolicznościach.
Przepraszamy w związku z tym zespoły, które wyraziły chęć przyjazdu do Rzeszowa w tym roku. W ramach rekompensaty deklarujemy dla nich automatyczną kwalifikację na festiwal i bonifikatę finansową za rok.
Informujemy jednocześnie, że w lipcu bieżącego roku Rzeszowski Oddział zamierza zorganizować Dni Polonijne na Podkarpaciu, w ramach których propagować będziemy dorobek artystyczny Polonii oraz jej międzynarodową solidarność.
Mariusz Grudzień
Prezes
Rzeszowskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”