Blog

Festiwal – koncerty w terenie

“Biuro organizacyjne XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych informuje, że na 6 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Domu Polonii (Rzeszów, Rynek 19) zaplanowane zostało spotkanie organizacyjne dyrekcji Festiwalu z przedstawicielami wszystkich placówek i ośrodków terenowych, które w tym roku będą gościć zespoły uczestniczące w XVII ŚFPZF. Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowe”.