choreografia 2017

Współpraca Macierzy z Polonią zwłaszcza w dziedzinie kultury zobowiązuje nas do wzmożonych wysiłków ukierunkowanych na rzecz wzmocnienia ich kontaktów z Krajem Ojców m.in. poprzez kształcenie kadr młodzieżowych mających w przyszłości zastąpić obecnych liderów.

Zadanie to spełnia  Polonijne Studium Choreograficzne działające w Rzeszowie od 1998.    Jest to Studium o charakterze ciągłym, które co roku  szkoli przyszłych choreografów dla ośrodków polonijnych z całego świata.

Aby uzyskać dyplom instruktora tańców polskich, każdy uczestnik musi czterokrotnie przyjechać do Polski by w trakcie  ponad  800 godzin zajęć uzyskać zaliczenia z ok. 60 przedmiotów. Na czwartym roku słuchacze studium piszą pracę dyplomową i zdają egzamin dyplomowy.

Bardzo wysoki poziom szkoleniowy zapewnia najlepsza w Polsce kadra specjalistów z poszczególnych dziedzin tańca ludowego i narodowego, kultury polskiej, obyczajów i obrzędów ze szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej Województwa Podkarpackiego.  Wśród Polonii jest olbrzymie zapotrzebowanie na zespoły taneczne i wokalne, które nie tylko podtrzymują więź z Polską, ale też uczestniczą na miejscu we wszystkich uroczystościach  i obchodach rocznicowych jak święto 3 maja i 11 listopada.

Ponadto w niektórych krajach jest obchodzony tzw. „Dzień Polski” gdzie młodzież polonijna ubrana w stroje regionalne i narodowe bierze udział w korowodach i defiladach oraz organizuje występy artystyczne.  Nasi absolwenci, choreografowie biorą w tym czynny udział poprzez m.in. organizuję festiwali polonijnych w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji, Rosji, Australii  itp. Studium cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polonii.

W tegorocznej XIX już edycji, uczestnicy Studium przyjechali z Argentyny, Australii, Białorusi, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, USA i W. Brytanii.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą w 2017r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.