Jarmark Podkarpacki

XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

50 – LAT RZESZOWSKICH FESTIWALI

Jarmark Podkarpacki

20 – 21 lipca 2019r. – Rynek w Rzeszowie

Podczas Jarmarku można oferować:

– różne produkty regionalne szeroko rozumiana
– regionalne produkty spożywcze (pakowane)
– rękodzieło i rzemiosło artystyczne (tylko twórczość własna)
– wydawnictwa promujące województwo podkarpackie