Jarmark Podkarpacki

XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

50 – LAT RZESZOWSKICH FESTIWALI

Jarmark Podkarpacki

20 – 21 lipca 2019r. – Rynek w Rzeszowie

Podczas Jarmarku można oferować:

– różne produkty regionalne szeroko rozumiana
– regionalne produkty spożywcze (pakowane)
– rękodzieło i rzemiosło artystyczne (tylko twórczość własna)
– wydawnictwa promujące województwo podkarpackie

Każdy wystawca powinien zapewnić sobie własne stoisko.

Koszt uczestnictwa w JARMARKI wynosi 75 zł za jeden dzień uczestnictwa, płatne na konto Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie po ustaleniu listy wystawców.

Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2019r.

Kontakt:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Małgorzata Hołowińska 17 853 52 57 w 24
Jadwiga Orzechowska 17 853 52 57 w 43